فال حافظ

فال حافظ

اگر چه باده فرح بخش و باد گل بيز است
صراحي اي و حريفي گرت به چنگ افتد
در آستين مرقع پياله پنهان کن
به آب ديده بشوييم خرقه ها از مي
مجوي عيش خوش از دور باژگون سپهر
سپهر برشده پرويزنيست خون افشان
عراق و فارس گرفتي به شعر خوش حافظ
به بانگ چنگ مخور مي که محتسب تيز است
به عقل نوش که ايام فتنه انگيز است
که همچو چشم صراحي زمانه خون ريز است
که موسم ورع و روزگار پرهيز است
که صاف اين سر خم جمله دردي آميز است
که ريزه اش سر کسري و تاج پرويز است
بيا که نوبت بغداد و وقت تبريز است

تعبیر فال : دشمنان ظاهرالصلاح در کمین تواند. کاملاً با احتیاط با آنها رفتار کن. از ریاکاران دوری کن. با کمک عقل می توانی از گرداب مشکلات رها شوی. هر کسی را محرم اسرار خود قرار نده.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2020 | تمامی حقوق این وب سایت برای shirshah.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:shirshah.ir